Villapannor för pellets och el

PELTEC MOD 15 20KW
Vår smidiga panna för enfamiljshus. Pannan är utvecklad för pellets alt vedförungn. Elpatronen monteras framifrån. Pannan är försedd med tappvarmvattenslinga för färskt tappvarmvatten
Tappvarmvattenslingan är lätt utbytbar från toppen
Kan fås med automatisk uraskning av rökgastuberna.
Ett askutrymme på 50 liter ger långa uraskningsintervaller
Utvecklad i sverige med kunskap om kvalitet säkerhet miljöhänsyn!
Rökrörsanslutning rakt uppåt dim 155mm. Vinkelrökrör medlevereras.

PELTEC MOD 26 35KW
Vår lite större panna för flerfamiljshus o mindre verkstäder. Pannan har samma bränslebesparande som "lillebror". Kan kompletteras med 2st elpatroner. Levereras i två modeller, med eller utan tappvarmvatten. Kan fås med extra sotlucka höger alt vänster sida.
Ett askutrymme på 80 liter ger långa uraskningsintervaller
Tappvarmvattenslingan är lätt utbytbar från toppen
Kan fås med automatisk uraskning av rökgastuberna.
Utvecklad i sverige med kunskap om kvalitet säkerhet miljöhänsyn!
Kan med fördel dubbelmonteras för större effekt. Dubbelmontage innebär också driftsäkerhet om en brännare skulle få driftstopp.
Rökrörsanslutning rakt uppåt dim 155mm. Vinkelrökrör medlevereras.

TILLBAKA