Tjänster

Vi erbjuder kundnära tjänster och försäljning inom följande:

Bygg
Ombyggnad
Tillbyggnad
Nybyggnad
Montage
Demontage
Industritjänster
Byggsmide
VVS
El-arbeten via certifierad partner
Skorstensreparationer
och ombyggnationer
Bioenergi
Bioenergiinstallationer
Byggnation av pelletsförråd
Anpassade paketlösningar för kund
Service
Vi håller service och reservdelar på våra pelletssystem.
Även akutservice
Vi har alltid kunden i centrum!


Försäljning Bioenergisystem

Försäljning av kompletta pelletsbrännare och anpassat för Villa och Fastigheter kompletta pelletssystem helt efter kundens behov.
Övriga tillbehör.

Försäljning Skorstensprodukter

Väderskydd, Huvar
Syrafast dubbelmantlad trippelfalsad rökgasslang
Övriga tillbehör

SJÖBOGSERING & BÄRGNING